may-ban-hang-cam-ung-pos-antech-p8956
may-ban-hang-cam-ung-pos-antech-p8956
may-ban-hang-cam-ung-pos-antech-p8956
may-ban-hang-cam-ung-pos-antech-p8956
may-ban-hang-cam-ung-pos-antech-p8956
may-ban-hang-cam-ung-pos-antech-p8956

Máy bán hàng cảm ứng Pos Antech P8956 ( 2 Màn hình)

12.590.000₫

Bảo hành: 12 tháng

Tình trạng: Liên hệ

Ngày cập nhật: 07-10-2020

Lượt xem: 6204 lượt

Mua ngay
may-ban-hang-cam-ung-pos-antech-p8956
may-ban-hang-cam-ung-pos-antech-p8956
may-ban-hang-cam-ung-pos-antech-p8956
may-ban-hang-cam-ung-pos-antech-p8956
may-ban-hang-cam-ung-pos-antech-p8956
may-ban-hang-cam-ung-pos-antech-p8956

Máy bán hàng cảm ứng Pos Antech P8956 ( 2 Màn hình)

12.590.000₫